Home

 

 

De Geestelijke Oprichting: een alomvattende helingswijze!

Eindelijk bevrijd zijn van bekkenscheefstand, wervelkolom verkromming en het daaruit resulterende beenlengteverschil, schouderklachten en vele afwijkingen van het skelet, die tot latere problemen leiden.

Hier vindt u de hulp!!

Het is het herstel van de ‘Goddelijke Ordening’ en is de ‘Geestelijke Wervelkolom Oprichting’. Door deze helingshulp kan men het krom- en scheefzijn voor altijd overwinnen. Dit helingwerk is zichtbaar en bewijsbaar! U kunt direct uw verandering van ‘krom en scheef’ naar ‘recht en opgericht’ zijn, met eigen ogen zien.

Zelfs door de kleinste wervelverschuivingen, veroorzaakt door bekkenscheefstand, die veelal ontstaan door problemen op ziels- en psychisch niveau, kan het centrale zenuwstelsel, dat zich in de wervelkolom bevindt, beschadigd zijn en verkeerde impulsen naar de aangrenzende organen uitzenden. Ziekten kunnen ontstaan!

Welk symptoom u ook heeft, hoe erg de ziekte is, of u geopereerd bent, uitbehandeld, of organen verwijderd zijn, beperking door een ongeval, kunstheupen, knieën, hernia en nog veel meer – de Geestelijke Wervelkolom Oprichting is een oplossing van vele symptomen die tot ziekten leiden!

Wereldwijd beleefden circa 500.000 mensen een alomvattende geestelijke helingsbehandeling.

Deze wijze om mensen op te richten, is geen manipulatie aan het skelet, geen techniek of magie! Hier werkt de zuivere Goddelijke Geest! Deze helingswijze is gegarandeerd duurzaam en houdbaar.

                          Na de geestelijke wervelkolom oprichting is heling op alle niveaus geïnitieerd.

Het wonder van de Oprichting

Tanja-WS

Niet richten, maar oprichten!

Een aspect van liefde is

de mens te respecteren, zoals hij is

en hem te helpen om zo te worden,

zoals hij oorspronkelijk is bedoeld.