Vervolgbehandeling

Helingsbehandelingen na de Geestelijke Oprichting

Door de Geestelijke Oprichting worden de oorzaken van blokkades opgeheven. Het helingswerk gebeurt aan het energieveld en aan het fysieke lichaam met of zonder handoplegging.
De heler werkt nooit op eigen kracht en is altijd het kanaal voor de Geestelijke helingskracht en draagt deze helingskracht over via de handen.

  • Door ontgifting en ontslakking worden de organen gereinigd
  • Depressies en angsten kunnen worden verminderd en afgebouwd
  • Oplossing van negatieve gedachtenpatronen door het werken met positieve affirmaties
  • Lichamelijke- en psychische ziekten kunnen verlicht of geheeld worden
  • Energieblokkades op lichamelijk-, ziels -, of geestelijk niveau worden opgelost
  • Levenskracht en immuunsysteem worden gesterkt en de zelfhelingskrachten geactiveerd

Een vervolgbehandeling is zeer aan te bevelen bij ernstige aandoeningen, zoals chronische spierspanning, – pijn of wanneer men uitbehandeld is. Niet iedereen kan de helingsstroom duurzaam aktief vast houden. Dit ligt niet aan de heler, maar aan de mens zelf, die de ziekte niet kan loslaten. Geadviseerd wordt om dan meerdere malen voor behandeling te komen.

Vaak is het voor iemand niet mogelijk de heling in volle omvang aan te nemen en de oorzaken van ziekte uit zijn gedachten te wissen. Sinds het herstel van de Goddelijke Ordening is niets meer zoals het was. De negatieve gedachtenpatronen worden bij de helingsbehandelingen opgelost, zodat de zelfhelingskrachten weer in volle omvang het helingsverloop kunnen bepalen.

Bij iedere nabehandeling ontvangt men weer een krachtige energieverhoging. Het gaat tenslotte om de eigen transformatie wat de eigenlijke heling bepaalt. Ziekten kunnen ook door onvervulde verlangens ontstaan.
Heling is een proces van de eigen verantwoordelijkheid nemen voor jezelf.
“Wil ik werkelijk gezond worden?” Wanneer dit opgehelderd is, dan wordt de heling in gang gezet.

Door de nabehandeling, die altijd met een sterke energieverhoging vergezeld gaat, worden de levenskrachten opnieuw geactiveerd, totdat men gaandeweg zelf kan beschikken over zijn eigen helingskrachten. Hierdoor vindt men zijn eigen wezenskern weer terug.

Voor alle duidelijkheid;de nabehandeling is geen herhaling van de Geestelijke Oprichting, omdat die niet herhaald kan worden. Wat God eenmaal gegeven heeft, is voor altijd. Krijgt u toch last van rugklachten, of andere problemen, dan heeft dat niets met de duurzame Oprichting te maken.

Bij ernstige ziekten of wanneer men met chemotherapie of bestraling behandeld  wordt, dan wordt geadviseerd om na iedere reguliere behandeling of minstens eenmaal per week een helingsbehandeling te ondergaan. Bij chemo – en bestralingstherapie ontstaan in het lichaam en in het energieveld afvalstoffen door gedood celweefsel. Hoe sneller deze sterk belastende afvalstoffen afgebroken en opgeheven worden, hoe geringer de schadelijke bijwerkingen zijn.

De heler werkt altijd aan de oorzaak van een ziekte, niet aan de symptomen.   

    autumn-3186876_640                                                                                      

Naar de mening van de heler heeft elke lichamelijke aandoening een psychische oorzaak. Voordat een aandoening zich op het lichamelijke niveau geopenbaard heeft, was zij reeds op ziels – geestelijk niveau aanwezig.